Stowarzyszenie
UE EFS
"Oddolna inicjatywa lokalna mieszkańców gminy Chmielnik po 50- tym roku życia w zakresie podnoszenia kompetencji w obszarze ICT i języków obcych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Harmonogram zajęć z języka angielskiego

03.07.2014

Harmonogram zajęć z języka angielskiego jest dostępny do pobrania po kliknięciu w poniższy...[czytaj więcej]

Harmonogram zajęć z zakresu ICT

30.03.2014

Harmonogram zajęć z zakresu ICT jest dostępny do pobrania po kliknięciu w poniższy...[czytaj więcej]