Stowarzyszenie
UE EFS
"Oddolna inicjatywa lokalna mieszkańców gminy Chmielnik po 50- tym roku życia w zakresie podnoszenia kompetencji w obszarze ICT i języków obcych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

BENEFICJENCI


  • Mieszkańcy gminy Chmielnik w wieku powyżej 50 roku - łącznie 15 osób, w tym

 

- bezrobotni – 7 osób (w tym długotrwale bezrobotni – 3 osoby),

- nieaktywni zawodowo (w tym osoby uczące się lub kształcące się) – 4 osoby,

- zatrudnieni – 4 osoby,

- osoby terenów wiejskich – 5 osób