Stowarzyszenie
UE EFS
"Oddolna inicjatywa lokalna mieszkańców gminy Chmielnik po 50- tym roku życia w zakresie podnoszenia kompetencji w obszarze ICT i języków obcych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

REALIZOWANE ZADANIA


Zadanie nr 1: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu ICT

 

Przeprowadzenie szkolenia komputerowego w zakresie ECDL Start o tematyce: przeglądanie stron internetowych i komunikacja, podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menadżerska i prezentacyjna.

 

Zadanie nr 2: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu języka angielskiego

 

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu języka angielskiego dla początkujących, o tematyce: budowa krótkich wypowiedzi, nauka słówek i zwrotów, podstawowe zasady gramatyki i pisowni, podnoszenie poziomu komunikacji językowej, skorelowanie umiejętności językowych z koniecznością znajomości języka angielskiego związaną z obsługą komputera/Internetu.