Stowarzyszenie
UE EFS
"Oddolna inicjatywa lokalna mieszkańców gminy Chmielnik po 50- tym roku życia w zakresie podnoszenia kompetencji w obszarze ICT i języków obcych"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki,

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Projekt realizowany na podstawie umowy ze Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w Kielcach

Człowiek - najlepsza inwestycja

Tytuł projektu

„Oddolna inicjatywa lokalna mieszkańców gminy Chmielnik po 50- tym roku życia w zakresie podnoszenia kompetencji w obszarze ICT i języków obcych"
Źródło finansowania

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Okres realizacji projektu

01.03.2014- 30.11.2014

 

Szczegółowe informacje

Weronika Szlufik

Stowarzyszenie "Nadzieja Rodzinie"

tel. 041/ 366 94 03

w.szlufik@nadziejarodzinie.org.pl

www.nadziejarodzinie.org.pl

Luiza Bolechowska

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie”

Ul. Karczówkowska 36

25-711 Kielce

Tel. 41 366-94-02

e- mail: l.bolechowska@nadziejarodzinie.org.pl